Perfformiadau Eisteddfod Môn

theatr twrch trwyth yn cyflwyno dwy fonolog newydd gan Geraint Lewis.

YN NEUADD YSGOL GYNRADD BODEDERN

AWST 7-12  7.30yh  (8yh nos Fawrth)

Tocynnau £7 wrth y drws (drysau ar agor am 7yh)

Bydd mygiau a chrysau T theatr twrch trwyth ar werth

 

PARADWYS

Mae Beca’n ymddwyn yn rhyfedd yn ddiweddar. Ai’r haul sy’n gyfrifol neu gael dau etholiad mor agos i’w gilydd? Ynteu’r ymwelydd annisgwyl ar ei haelwyd?

"Es i o estyn babis i estyn cacennau yn lle hynny"

IMG-20170706-WA0005

Dewch i flasu PARADWYS yng nghwmni MORFUDD HUGHES fel Beca.

 

COF

Mae Gruff yn galaru am ei wraig a fu farw’n sydyn flwyddyn yn ôl. Wrth iddo ufuddhau i un o’i dymuniadau olaf hi mae e’n mynd ar siwrnai i’w orffennol pell. Ond pa mor ddibynadwy ydy cof unrhyw un?

"Ma' rhan fwya' o bobol yn prynu coes cig oen i ginio dydd Sul, nid fel arf i ladd rhywun"

IMG-20170706-WA0003

Ymunwch â thaith dyngedfennol GERAINT LEWIS fel Gruff. 

Diolch i'r canlynol am eu cefnogaeth hael:
bant a la cart, blas gwyr, brava, canna deli, ffranc, kiti, lighthouseprinting, properr, seld, talon cymru