Dyfyniadau

 "Es i o estyn babis i estyn cacennau yn lle hynny"

"Roedd perygl i don o Doriaid ein boddi ni yng Nghymru. Rhyw professor â 'graphs'.

 Eitha pishyn. Roedd y syniad o Gymru ei hun yn y fantol. Dyna ddeudodd o."

Paradwys      Paradwys

 

"Ma' rhan fwya' o bobol yn prynu coes cig oen i ginio dydd Sul, nid fel arf i ladd rhywun"

"Wedi'r cwbl mae Gŵyl beth bynnag yw'r Ŵyl, i fod yn hwyl, Yn achos i ddathlu"

Cof    Cof